Gippmokksjöarnas FVOF

Gippmokksjöarna

Teckenförklaring för kartan
  Västerbottens län / Storuman kommun.

 Kartpunkter

 Badplats

Byns bad /rastplats "Sunne" Grillring och vindskydd för den hungrige samt bad och brygga för den badsugne Platsen förvaltas av Gippmokks byaförening

 Rastplats / Vindskydd

 Fiskeförbud

Fredningszoner gällande nätfiske Utloppet: 100 meter från utlopp och sedan nedströms bäcken mot kungavägen.

 Fiskeförbud

Fredningszoner gällande nätfiske: Sunn-Bron: 100 meter på vardera sida om bron

 Fiskeförbud

Fredningszoner gällande nätfiske: Lindersbäcken: Markerat med stolpar och skylt.

 Brygga

Buföringsviken

 Inre Jippmokksjön

 Jippmokksjön

Fiskeområden i närheten av Gippmokksjöarnas FVOF

Storumansjön, Umnässjön, Girjesån m fl vatten
Gardsjöbäcken
Slussfors KFO
Hemsjön, Lilla Stenträsk m fl vatten
Skikkisjön, Skabbegatt och Skikkibäcken
Umnässjö, Stenträsket och Holmträsket
Långvattnet, Volvobäcken samt Lubbsbäcken.

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.