Gippmokksjöarnas FVOF

  • isfiske
  • Västra Gippmokksjön från Buföringsvika
  • Utsikt från västra Gippmokksjön mot Sunn-bron
 

Gippmokksjöarna

  Västerbottens län / Storuman kommun.

Välkommen till Grannäs - byn med den mäktiga Gippmokkhobben i bakgrunden som gett namn åt de tre sjöarna. Sjöarna består av det gemensamt ägda vattnet i Grannäs skiftelslag samt arrenderade områden. Gippmokksjöarnas FVOF förvaltar alla tre sjöar.

Sommarfiske
Alla tre sjöarna är populära för sportfiskare med både långdrag (trolling) och spinnare. En fin öring eller röding är inte helt ovanligt att man bjuds på under sommarkvällarna. Möjlighet till båtisättning av enklare båtar finns vid badplatsen.

Vinterfiske
Fina fiskevikar i området nås lättast med snöskoter, vilket inte minst gäller Inresjöns fantastiska vinterläge med fint naturligt rödingvatten, men som även bjuder på en del abborar. Västra & Yttre Gippmokksjön har goda möjligheter att nås genom ispromenad och skidåkning med utgångslägen från buföringsviken (västra) och badplatsen (yttre).

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast handredskap

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Sik


Vanlig

Lake


Normalt
 

Gippmokksjöarnas FVOF

Gippmokksjöarnas FVOF bildades 1990 och innefattar Inre, Yttre och Västra Gippmokksjöarna där Västra och Yttre sitter ihop med varandra och endast avskilda med en vägbro.

All inkomst från fiskekortsförsäljning går till förbättring av fisket.

Organisationsnummer: 802427-0541

Kundnummer: 3130, Område: 3148.

Kontaktpersoner


  

Fiskeområden i närheten av Gippmokksjöarnas FVOF

Storumansjön, Umnässjön, Girjesån m fl vatten
Gardsjöbäcken
Slussfors KFO
Kirjesåns KFO
Hemsjön, Lilla Stenträsk m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.