Ankarsunds Samfällighetsförening

  • Karta fiskeområde
 

Gardsjöbäcken

  Västerbottens län / Storuman kommun.

Strömmande skogsbäck med forsar och sel. Fiskeområde från bron längs väg 1132 till utloppet i sjön Storuman.

Vid utloppet en enkel belägen "vildmarkscamp" med toalett, grillstuga och plats för tält eller husvagn. Information vid campingen. Broar vid väg 1132 och E 12. Längs bäcken markerade leder.

I bäcken främst öring och harr, men vid utloppet även sik, gädda och abborre. Byn bedriver fiskevård genom iordningställande av lekplatser för öring. Viss utsättning av bäcköring har skett.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Harr


Vanlig

Gädda


Lite

Öring


Lite

Sik


Lite

Lake


Sällsynt

Stäm


Sällsynt
 

Ankarsunds Samfällighetsförening

Ankarsunds föreningar utvecklar tillsammans aktiviteter för byn. Samfällighetsföreningen är fiskerättsinnehavare för Gardsjöbäcken och sköter fiskevård och kortförsäljning. Strävar efter ett hållbart bestånd av bäcköring i Gardsjöbäcken. Tillgången på fisk är inte oändlig - därför har vi infört vissa begränsningar - se fliken regler.

Intresseföreningen håller en "vildmarkscamping" vid bäckens utlopp. Där finns plats för tält, husvagnar och husbilar. Flera grillplatser och en "grillkoja".Campingen  är avgiftsfri - men bidrag mottages gärna i den Röda Lådan i början av campingen. Skriv gärna några rader om Er upplevelse!

Vi hoppas Ni ska trivas med vårt område. Var rädd om naturen, elda på anordnade eldplatser - inte på klipporna. Håll rent och använd de soptunnor som finns vid campingen. Använd dasset - eller ta med spade ovg gräv ner. Samma gäller fiskrester.

Välkomna!

Organisationsnummer: 716415-3863

Kundnummer: 1153, Område: 1114.

Kontaktpersoner

Lisbeth Marcusson
070 - 524 80 60

PG Johansson
070 - 327 56 51


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Ankarsunds Samfällighetsförening

Gippmokksjöarna
Hemsjön, Lilla Stenträsk m fl vatten
Storumansjön, Umnässjön, Girjesån m fl vatten
Slussfors KFO
Långvattnet, Volvobäcken samt Lubbsbäcken.

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.