Laholms Kommun (Lagaleden)

Lägerplatser Lagaleden (Laholm)

Kartenerklärung
  Hallands län / Laholm gemeinde.

 Karte Points

 Bassalt (Iläggning)

 Gröningen Laholm (Iläggning)

 Karsefors 2 (Iläggning)

 Karsefors 4 (Iläggning)

 Skogaby (Iläggning)

 Ahla (Upptag)

 Bassalt (Upptagning)

 Karsefors 1 (Upptagning)

 Karsefors 3 (Upptagning)

 Knäred (Övre upptag)

 Skogaby (Upptagning)

 Flammabadet rastplats i Knäred (Iläggning)

Vackert belägen rastplats nedanför den tempererade utomhusbassängen i Knäred. I området finns camping, vandringsstigar och tennisbanor. Under bassängens öppethållande är även kiosken öppen. Ved, vindskydd, grillplats och tillgång till toalett vid Knäreds IK:s idrottsanläggning som ligger ett stenkast från rastplatsen.

 Hjörnereds rastplats vid Hjörneredssjöarna

Hjörneredssjöarna är ett omtyckt och välbesökt friluftsområde. Ett antal sjöar omger området och hit åker man för att paddla kanot, vandra på de markerade vandringsstigarna eller bara njuta av den vackra naturen. Ved, vindskydd, grillplats och toalett.

 Ängsbacken Laholm

På en vacker äng ner mot Lagan finns denna rastplats, Ovanför ängen passerar Hälsans Stig, en uppskattad slinga med vacker sträckning utmed Lagan och vidare genom Laholm. Ved, grillplats och toalett ovanför ängen där Hälsans Stig passerar.

Angelgewässer in der umgebung

Lagan, Hjörneredssjön
Lagan (Laholms Laxfiske)
Stensån
Smedjeån
Älvasjön
Västersjön
Brearedssjön, Simlången och Gyltigesjön, Töddesjön

iFiskes verbundenen Gebiete in Hallands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.