Laholms Kommun (Lagaleden)

Lägerplatser Lagaleden (Laholm)

Map legend
  Hallands län / Laholm municipality.

 Map points

 Bassalt (Iläggning)

 Gröningen Laholm (Iläggning)

 Karsefors 2 (Iläggning)

 Karsefors 4 (Iläggning)

 Skogaby (Iläggning)

 Ahla (Upptag)

 Bassalt (Upptagning)

 Karsefors 1 (Upptagning)

 Karsefors 3 (Upptagning)

 Knäred (Övre upptag)

 Skogaby (Upptagning)

 Flammabadet rastplats i Knäred (Iläggning)

Vackert belägen rastplats nedanför den tempererade utomhusbassängen i Knäred. I området finns camping, vandringsstigar och tennisbanor. Under bassängens öppethållande är även kiosken öppen. Ved, vindskydd, grillplats och tillgång till toalett vid Knäreds IK:s idrottsanläggning som ligger ett stenkast från rastplatsen.

 Hjörnereds rastplats vid Hjörneredssjöarna

Hjörneredssjöarna är ett omtyckt och välbesökt friluftsområde. Ett antal sjöar omger området och hit åker man för att paddla kanot, vandra på de markerade vandringsstigarna eller bara njuta av den vackra naturen. Ved, vindskydd, grillplats och toalett.

 Ängsbacken Laholm

På en vacker äng ner mot Lagan finns denna rastplats, Ovanför ängen passerar Hälsans Stig, en uppskattad slinga med vacker sträckning utmed Lagan och vidare genom Laholm. Ved, grillplats och toalett ovanför ängen där Hälsans Stig passerar.

Fishing areas nearby Laholms Kommun (Lagaleden)

Lagan, Hjörneredssjön
Lagan (Laholms Laxfiske)
Stensån
Camp Mayfly - Ulveredssjön
Camp Mayfly - Ulvereds Hjorthägn
Smedjeån
Älvasjön

Affiliated fishing areas in Hallands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.