Laholms Kommun (Lagaleden)

Lägerplatser Lagaleden (Laholm)

Teckenförklaring för kartan
  Hallands län / Laholm kommun.

 Kartpunkter

 Bassalt (Iläggning)

 Gröningen Laholm (Iläggning)

 Karsefors 2 (Iläggning)

 Karsefors 4 (Iläggning)

 Skogaby (Iläggning)

 Ahla (Upptag)

 Bassalt (Upptagning)

 Karsefors 1 (Upptagning)

 Karsefors 3 (Upptagning)

 Knäred (Övre upptag)

 Skogaby (Upptagning)

 Flammabadet rastplats i Knäred (Iläggning)

Vackert belägen rastplats nedanför den tempererade utomhusbassängen i Knäred. I området finns camping, vandringsstigar och tennisbanor. Under bassängens öppethållande är även kiosken öppen. Ved, vindskydd, grillplats och tillgång till toalett vid Knäreds IK:s idrottsanläggning som ligger ett stenkast från rastplatsen.

 Hjörnereds rastplats vid Hjörneredssjöarna

Hjörneredssjöarna är ett omtyckt och välbesökt friluftsområde. Ett antal sjöar omger området och hit åker man för att paddla kanot, vandra på de markerade vandringsstigarna eller bara njuta av den vackra naturen. Ved, vindskydd, grillplats och toalett.

 Ängsbacken Laholm

På en vacker äng ner mot Lagan finns denna rastplats, Ovanför ängen passerar Hälsans Stig, en uppskattad slinga med vacker sträckning utmed Lagan och vidare genom Laholm. Ved, grillplats och toalett ovanför ängen där Hälsans Stig passerar.

Fiskeområden i närheten av Laholms Kommun (Lagaleden)

Lagan, Hjörneredssjön
Lagan (Laholms Laxfiske)
Stensån
Smedjeån
Älvasjön
Västersjön
Brearedssjön, Simlången och Gyltigesjön, Töddesjön

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.