Laholms Laxfiske

Teckenförklaring för kartan
  Hallands län / Laholm kommun.

 Kartpunkter

 Ösarps Ö, östra

 Ösarps Ö, västra

 Ängstorp

 Åmot

 Vårdhemmet

 Trulstorp

 Sälhunnastenen

 Svinaholmen (Enbart flugfiske!)

 Stentrappan

 Smedjeåns utlopp

 Skivan

 Röret

 Rökeriet Norra

 Rökeriet

 Revet

 Restad

 Reningsverket

 Plantskolan

 Per Karls Hall (Enbart flugfiske!)

 Lagaoset, södra

 Lagaoset, norra

 Kraftledningen (Enbart spinnfiske!)

 Järnvägsbron

 Jises pool (Enbart flugfiske!)

 Hökafältet

 Halmstadhålan (Enbart spinnfiske!)

 Gröningen Norra

 Gröningen (Enbart spinnfiske!)

 E6-bron

 Daggan

 Bryggan (Enbart flugfiske!)

 Besesvängen

 Laxahuset

 Gamla åfåran

 Parkering Ösarp

 Parkering Åmot

 Parkering Rökeriet

 Parkering Reningsverket

 Parkering Palett's

 Parkering Lagavägen

 Parkering Lagaoset, norra

 Parkering Järnvägsbron

 Parkering Gröningen

 Parkering

 Parkering

 Husbilsparkering/rastplats

 Vindskydd Revet

 Vindskydd Per Karls hall

 Vindskydd Järnvägsbron

 Vindskydd Halmstadhålan

 Vindskydd Bryggan

 Toalett

 Toalett

 Vägbom

 Fiskeförbud (Statkraft)

 Fiskeförbud vid båtbryggorna

 Lagan (Laholms Laxfiske)

Fiskeområden i närheten av Laholms Laxfiske

Smedjeån
Stensån
Fylleån
Toftasjön
Västersjön
Lagan, Hjörneredssjön
Torvsjön

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.