Laholms Laxfiske

Lagan (Laholms Laxfiske)

Teckenförklaring för kartan
  Hallands län / Laholm kommun.

 Kartpunkter

 Besesvängen

 Bryggan (Enbart flugfiske!)

Vindskydd finns.

 Daggan

 E6-bron

 Gamla åfåran

 Gröningen (Enbart spinnfiske!)

 Gröningen Norra

 Halmstadhålan (Enbart spinnfiske!)

Vindskydd finns.

 Husbilsparkering/rastplats

Husbilsparkering och rastplats.

 Hökafältet

 Jises pool (Enbart flugfiske!)

 Järnvägsbron

 Kraftledningen (Enbart spinnfiske!)

 Lagaoset, norra

 Lagaoset, södra

 Laxahuset

Här finns invägning, frysbox och rensrum.

 Parkering

 Parkering

 Parkering Gröningen

 Parkering Järnvägsbron

Vindskydd finns.

 Parkering Lagaoset, norra

 Parkering Lagavägen

 Parkering Palett's

Parkering tillgänglig hos Palett's.

 Parkering Reningsverket

 Parkering Rökeriet

 Parkering Åmot

 Parkering Ösarp

 Per Karls Hall (Enbart flugfiske!)

Vindskydd finns.

 Plantskolan

 Reningsverket

Vindskydd under konstruktion

 Restad

 Revet

Vindskydd finns.

 Rökeriet

Fiske förbjudet från och mellan båtbryggorna.

 Rökeriet Norra

 Rökeriet Södra

Endast flugfiske.

 Röret

 Skivan

 Smedjeåns utlopp

 Stentrappan

 Svinaholmen (Enbart flugfiske!)

Vindskydd finns (2021)

 Sälhunnastenen

 Toalett

Dessa toaletter sköts av Laholms kommun.

 Toalett

Dessa toaletter sköts av Laholms kommun. Vid problem, ring 0430-150 00.

 Trulstorp

 Vindskydd Bryggan

Mindre vindskydd.

 Vindskydd Halmstadhålan

Större vindskydd med bord och bänkar.

 Vindskydd Järnvägsbron

Större vindskydd med bord och bänkar.

 Vindskydd Kraftledningen

 Vindskydd Per Karls hall

 Vindskydd Revet

Mindre vindskydd.

 Vindskydd Svinaholmen

 Vårdhemmet

Fiske förbjudet från och mellan båtbryggorna.

 Vägbom

 Åmot

 Ängstorp

 Ösarps Ö, västra

 Ösarps Ö, östra

 Fiskeförbud (Statkraft)

 Fiskeförbud vid båtbryggorna

 Lagan (Laholms Laxfiske)

Fiskeområden i närheten av Laholms Laxfiske

Smedjeån
Stensån
Lägerplatser Lagaleden (Laholm)
Fylleån
Toftasjön
Västersjön
Lagan, Hjörneredssjön

Anslutna fiskeområden i Hallands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.