Laholms Laxfiske

Lagan (Laholms Laxfiske)

Map legend
  Hallands län / Laholm municipality.

 Map points

 Ösarps Ö, östra

 Ösarps Ö, västra

 Ängstorp

 Åmot

 Vårdhemmet

Fiske förbjudet från och mellan båtbryggorna.

 Trulstorp

 Sälhunnastenen

 Svinaholmen (Enbart flugfiske!)

Vindskydd finns (2021)

 Stentrappan

 Smedjeåns utlopp

 Skivan

 Röret

 Rökeriet Norra

 Rökeriet

Fiske förbjudet från och mellan båtbryggorna.

 Revet

Vindskydd finns.

 Restad

 Reningsverket

Vindskydd under konstruktion

 Plantskolan

 Per Karls Hall (Enbart flugfiske!)

Vindskydd finns.

 Lagaoset, södra

 Lagaoset, norra

 Kraftledningen (Enbart spinnfiske!)

 Järnvägsbron

 Jises pool (Enbart flugfiske!)

 Hökafältet

 Halmstadhålan (Enbart spinnfiske!)

Vindskydd finns.

 Gröningen Norra

 Gröningen (Enbart spinnfiske!)

 E6-bron

 Daggan

 Bryggan (Enbart flugfiske!)

Vindskydd finns.

 Besesvängen

 Laxahuset

Här finns invägning, frysbox och rensrum.

 Gamla åfåran

 Parkering Ösarp

 Parkering Åmot

 Parkering Rökeriet

 Parkering Reningsverket

 Parkering Palett's

Parkering tillgänglig hos Palett's.

 Parkering Lagavägen

 Parkering Lagaoset, norra

 Parkering Järnvägsbron

Vindskydd finns.

 Parkering Gröningen

 Parkering

 Parkering

 Husbilsparkering/rastplats

Husbilsparkering och rastplats.

 Vindskydd Svinaholmen

 Vindskydd Revet

Mindre vindskydd.

 Vindskydd Per Karls hall

 Vindskydd Järnvägsbron

Större vindskydd med bord och bänkar.

 Vindskydd Halmstadhålan

Större vindskydd med bord och bänkar.

 Vindskydd Bryggan

Mindre vindskydd.

 Toalett

Dessa toaletter sköts av Laholms kommun.

 Toalett

Dessa toaletter sköts av Laholms kommun. Vid problem, ring 0430-150 00.

 Vägbom

 Fiskeförbud (Statkraft)

 Fiskeförbud vid båtbryggorna

 Lagan (Laholms Laxfiske)

Fishing areas nearby Laholms Laxfiske

Smedjeån
Stensån
Lägerplatser Lagaleden (Laholm)
Fylleån
Toftasjön
Västersjön
Lagan, Hjörneredssjön

Affiliated fishing areas in Hallands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.