Laholms Laxfiske

Map legend
  Hallands län / Laholm Municipality.

 Map points

 Besesvängen

 Bryggan (Enbart flugfiske!)

 Daggan

 E6-bron

 Gröningen (Enbart spinnfiske!)

 Gröningen Norra

 Halmstadhålan (Enbart spinnfiske!)

 Hökafältet

 Jises pool (Enbart flugfiske!)

 Järnvägsbron

 Kraftledningen (Enbart spinnfiske!)

 Lagaoset, norra

 Lagaoset, södra

 Per Karls Hall (Enbart flugfiske!)

 Plantskolan

 Reningsverket

 Restad

 Revet

 Rökeriet

 Rökeriet Norra

 Röret

 Skivan

 Smedjeåns utlopp

 Stentrappan

 Svinaholmen (Enbart flugfiske!)

 Sälhunnastenen

 Trulstorp

 Vårdhemmet

 Åmot

 Ängstorp

 Ösarps Ö, västra

 Ösarps Ö, östra

 Gamla åfåran

 Laxahuset

 Husbilsparkering/rastplats

 Parkering

 Parkering

 Parkering Gröningen

 Parkering Järnvägsbron

 Parkering Lagaoset, norra

 Parkering Lagavägen

 Parkering Palett's

 Parkering Reningsverket

 Parkering Rökeriet

 Parkering Åmot

 Parkering Ösarp

 Vindskydd Bryggan

 Vindskydd Halmstadhålan

 Vindskydd Järnvägsbron

 Vindskydd Per Karls hall

 Vindskydd Revet

 Toalett

 Toalett

 Vägbom

 Fiskeförbud (Statkraft)

 Fiskeförbud vid båtbryggorna

 Lagan (Laholms Laxfiske)

Fishing areas nearby Laholms Laxfiske

Smedjeån
Stensån
Fylleån
Toftasjön
Västersjön
Lagan, Hjörneredssjön
Torvsjön

Affiliated fishing areas in Hallands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.