Ormlången-Västgutens FVF

Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl

Kartenerklärung
  Östergötlands län / Finspång gemeinde.

 Karte Points

 Björkesjön/Västguten.

Latrin

 Flaten

Rastplats, eldstad. vindskydd, latrin.

 Rastplats / Vindskydd

 Bjursjön.

 Björkesjön.

Endast några hundra meters fiskevatten i spetsen på sjön öster om bron, gränser ej utmärkta. Latrin.

 Börgölsån

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Grässjön

 Hemsjön.

 Lilla Maltsjön.

 Ormlången

I denna sjö sätter fiskevårdsföreningen ut gös med jämna mellanrum.

 Stensjön

 Stora Maltsjön.

 Västguten.

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

Något sämre båtiläggningsplats.

Angelgewässer in der umgebung

Finspångs FVF - Medlem
Lillskiren (Finspångs FVF)
Östjuten
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Holpen, Målsjön, Älgsjön och Stigsjön
Tisnaren
Glan

iFiskes verbundenen Gebiete in Östergötlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.