Ormlången-Västgutens FVF

Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl

Kartenerklärung
  Östergötlands län / Finspång gemeinde.

 Karte Points

 Bjursjön.

 Björkesjön.

Endast några hundra meters fiskevatten i spetsen på sjön öster om bron, gränser ej utmärkta. Latrin.

 Björkesjön/Västguten.

Latrin

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

Något sämre båtiläggningsplats.

 Börgölsån

 Flaten

Rastplats, eldstad. vindskydd, latrin.

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Grässjön

 Hemsjön.

 Lilla Maltsjön.

 Ormlången

I denna sjö sätter fiskevårdsföreningen ut gös med jämna mellanrum.

 Rastplats / Vindskydd

 Stensjön

 Stora Maltsjön.

 Västguten.

Angelgewässer in der umgebung

Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Tisnaren
Glan
Kalefjärden i Tisnaren
Roxen
Tron

iFiskes verbundenen Gebiete in Östergötlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.