Ormlången-Västgutens FVF

Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl

Teckenförklaring för kartan
  Östergötlands län / Finspång kommun.

 Kartpunkter

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

Något sämre båtiläggningsplats.

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Västguten.

 Stora Maltsjön.

 Stensjön

 Ormlången

I denna sjö sätter fiskevårdsföreningen ut gös med jämna mellanrum.

 Lilla Maltsjön.

 Hemsjön.

 Grässjön

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Börgölsån

 Björkesjön.

Endast några hundra meters fiskevatten i spetsen på sjön öster om bron, gränser ej utmärkta. Latrin.

 Bjursjön.

 Rastplats / Vindskydd

 Flaten

Rastplats, eldstad. vindskydd, latrin.

 Björkesjön/Västguten.

Latrin

Fiskeområden i närheten av Ormlången-Västgutens FVF

Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Tisnaren
Glan
Kalefjärden i Tisnaren
Roxen
Tron

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.