Ormlången-Västgutens FVF

Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl

Map legend
  Östergötlands län / Finspång municipality.

 Map points

 Bjursjön.

 Björkesjön.

Endast några hundra meters fiskevatten i spetsen på sjön öster om bron, gränser ej utmärkta. Latrin.

 Björkesjön/Västguten.

Latrin

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

Något sämre båtiläggningsplats.

 Börgölsån

 Flaten

Rastplats, eldstad. vindskydd, latrin.

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Grässjön

 Hemsjön.

 Lilla Maltsjön.

 Ormlången

I denna sjö sätter fiskevårdsföreningen ut gös med jämna mellanrum.

 Rastplats / Vindskydd

 Stensjön

 Stora Maltsjön.

 Västguten.

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Gravesfors/Norrköping, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Finspång, Sweden with lake view

 Cottage - Holiday house in Åby, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Ormlången-Västgutens FVF

Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Tisnaren
Glan
Kalefjärden i Tisnaren
Roxen
Tron

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.