Ormlången-Västgutens FVF

Map legend
  Östergötlands län / Finspång municipality.

 Map points

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Västguten.

 Stora Maltsjön.

 Stensjön

 Ormlången

 Lilla Maltsjön.

 Hemsjön.

 Grässjön

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Börgölsån

 Björkesjön.

 Bjursjön.

 Rastplats / Vindskydd

 Flaten

 Björkesjön/Västguten.

Fishing areas nearby Ormlången-Västgutens FVF

Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten
Tisnaren
Glan
Kalefjärden i Tisnaren
Roxen
Tron
Bjän

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.