Ormlången-Västgutens FVF

Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl

Map legend
  Östergötlands län / Finspång municipality.

 Map points

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

Något sämre båtiläggningsplats.

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Västguten.

 Stora Maltsjön.

 Stensjön

 Ormlången

I denna sjö sätter fiskevårdsföreningen ut gös med jämna mellanrum.

 Lilla Maltsjön.

 Hemsjön.

 Grässjön

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Börgölsån

 Björkesjön.

Endast några hundra meters fiskevatten i spetsen på sjön öster om bron, gränser ej utmärkta. Latrin.

 Bjursjön.

 Rastplats / Vindskydd

 Flaten

Rastplats, eldstad. vindskydd, latrin.

 Björkesjön/Västguten.

Latrin

 Vacation cottages

 Gravesfors/Norrköping, Sweden near golf course

 Katrineholm, Sweden near golf course

 Finspång, Sweden

Fishing areas nearby Ormlången-Västgutens FVF

Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Tisnaren
Glan
Kalefjärden i Tisnaren
Roxen
Tron

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.