Ormlången-Västgutens FVF

Map legend
  Östergötlands län / Finspång Municipality.

 Map points

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

 Bjursjön.

 Björkesjön.

 Börgölsån

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Grässjön

 Hemsjön.

 Lilla Maltsjön.

 Ormlången

 Stensjön

 Stora Maltsjön.

 Västguten.

 Flaten

 Rastplats / Vindskydd

 Björkesjön/Västguten.

 Vacation cottages

 Gravesfors/Norrköping, Sweden

 Katrineholm, Sweden

 Vingåker, Sweden with boat

 Vingåker, Sweden

 Finspång, Sweden with pool

 Finspång, Sweden

Fishing areas nearby Ormlången-Västgutens FVF

Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten
Tisnaren
Glan
Kalefjärden i Tisnaren
Roxen
Tron
Bjän

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.