Ormlången-Västgutens FVF

Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl

Map legend
  Östergötlands län / Finspång municipality.

 Map points

 Björkesjön/Västguten.

Latrin

 Flaten

Rastplats, eldstad. vindskydd, latrin.

 Rastplats / Vindskydd

 Bjursjön.

 Björkesjön.

Endast några hundra meters fiskevatten i spetsen på sjön öster om bron, gränser ej utmärkta. Latrin.

 Börgölsån

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Grässjön

 Hemsjön.

 Lilla Maltsjön.

 Ormlången

I denna sjö sätter fiskevårdsföreningen ut gös med jämna mellanrum.

 Stensjön

 Stora Maltsjön.

 Västguten.

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

Något sämre båtiläggningsplats.

Fishing areas nearby Ormlången-Västgutens FVF

Finspångs FVF - Medlem
Lillskiren (Finspångs FVF)
Östjuten
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Holpen, Målsjön, Älgsjön och Stigsjön
Tisnaren
Glan

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.