Södra Hörken-Stora Avlångens FVF

Södra Hörken, Stora Avlången m fl vatten

Kartenerklärung
  Dalarnas län und Örebro län / Ljusnarsberg und Ludvika gemeinde.

 Karte Points

 Husvagnsparkering

 Silverhöjdens Camping

 Café

 Badplats Jankviken

 Malmiastugan, OK Malmia

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats Grängesbergs hamn

 Rastplats Källtäktudden

 Rastplats Lappudden

 Rastplats Pyris Udde

 Rastplats Siksjösundet

 Rastplats Sörnäset

 Rastplats Våtfallsholmen

 Parkering

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats Grängesbergs hamn

 Dammluckor / dämning

 Båtramp

Tillgängligheten begränsas när vattennivån regleras

 Isättningsplats Grängesbergs hamn

 Stora Avlången

 Södra Hörken

Angelgewässer in der umgebung

Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Väsman
Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar
Fallbärstjärnen
Hjulstockviken
Sörsjön, Norrsjön
Naturvatten Malingsbo-Kloten

iFiskes verbundenen Gebiete in Dalarnas län

iFiskes verbundenen Gebiete in Örebro län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.