Södra Hörken-Stora Avlångens FVF

Södra Hörken, Stora Avlången m fl vatten

Kartenerklärung
  Dalarnas län und Örebro län / Ljusnarsberg und Ludvika gemeinde.

 Karte Points

 Badplats Jankviken

 Båtramp

Tillgängligheten begränsas när vattennivån regleras

 Café

 Dammluckor / dämning

 Husvagnsparkering

 Isättningsplats Grängesbergs hamn

 Malmiastugan, OK Malmia

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats Grängesbergs hamn

 Rastplats Källtäktudden

 Rastplats Lappudden

 Rastplats Pyris Udde

 Rastplats Siksjösundet

 Rastplats Sörnäset

 Rastplats Våtfallsholmen

 Silverhöjdens Camping

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats Grängesbergs hamn

 Stora Avlången

 Södra Hörken

Angelgewässer in der umgebung

Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Väsman
Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar
Fallbärstjärnen
Hjulstockviken
Sörsjön, Norrsjön
Naturvatten Malingsbo-Kloten

iFiskes verbundenen Gebiete in Dalarnas län

iFiskes verbundenen Gebiete in Örebro län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.