Södra Hörken-Stora Avlångens FVF

Södra Hörken, Stora Avlången m fl vatten

Map legend
  Dalarnas län and Örebro län / Ljusnarsberg and Ludvika municipality.

 Map points

 Badplats Jankviken

 Båtramp

Tillgängligheten begränsas när vattennivån regleras

 Café

 Dammluckor / dämning

 Husvagnsparkering

 Isättningsplats Grängesbergs hamn

 Malmiastugan, OK Malmia

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats Grängesbergs hamn

 Rastplats Källtäktudden

 Rastplats Lappudden

 Rastplats Pyris Udde

 Rastplats Siksjösundet

 Rastplats Sörnäset

 Rastplats Våtfallsholmen

 Silverhöjdens Camping

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats Grängesbergs hamn

 Stora Avlången

 Södra Hörken

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Ludvika, Sweden with sauna

Fishing areas nearby Södra Hörken-Stora Avlångens FVF

Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Väsman
Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar
Fallbärstjärnen
Hjulstockviken
Sörsjön, Norrsjön
Naturvatten Malingsbo-Kloten

Affiliated fishing areas in Dalarnas län

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.