Svansjöns Fiskevårdsområdesförening (Jönköping)

Svansjön samt tillhörande Tokebosjön

Kartenerklärung
  Jönköpings län / Jönköping gemeinde.

 Karte Points

 Plats för iläggande av båt

Lämplig plats för iläggande av båt. Parkering kan ske på lämplig plats på ladugårdsplan precis bredvid. För hyra av föreningens båt kontakta Johan Sterner på telefon 070 - 699 01 54. Kostnad 50 kr/dag.

Angelgewässer in der umgebung

Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl
Mulserydssjön
Stråken
Mullsjön
Jogen
Lönern, Vinsarpasjön, Yttern
Sandhemssjön

iFiskes verbundenen Gebiete in Jönköpings län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.