Bollnäs FVF

 

Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen

  Gävleborgs län / Bollnäs Municipality.

Samtliga vatten med undantag av Bolletjärnen och Växboån vid Trolldalen ingår.

Våra vatten är av skiftande karaktär från större sjöar och strömmande vatten i närheten av tätorten, till små bäckar och tjärnar långt inne i de djupa Hälsingeskogarna.

I vissa vatten utför vi stödutsättningar med vuxen fisk, yngel och ögonpunktad rom. I några vatten sätter vi ut fångstfärdig ädelfisk.


 

Org ID: 378, Area 339

Bollnäs FVF

Bollnäs Fiskevårdsförening handhar fisket inom Bollnäs Norra Fiskevårdsområde.

I fiskevårdsarbetet ser vi, som vår främsta uppgift, att arbeta för att det finns ekologiska förutsättningar för våra fiskarter att fortplanta sig och leva vidare. I våra vatten arbetar vi därför med restaureringar av lekplatser och livsmiljöer för fisk.


Contact persons

Stefan Åkesson, ordförande:
076 - 833 28 83  

Fishing areas nearby Bollnäs FVF

Arbrås FVF Lillsjön, Stugsjön, Ljusnan mm
Bergviken (västra halvan), Ondtjärn, Ljusnan, Björktjärn, mfl
Undersviks FVF
Ränningen med bifl.Ljusnan
Florsjön, Bocksjön, Stora Örtjärn, Lilla Örtjärn, Acktjärn, Igeltjärn Kyrkbyn, Igeltjärn Näset mfl

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 Your cart is empty.