Hornbetasjöns FVO

 

Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön

  Jönköpings län and Västra Götalands län / Gislaved and Tranemo Municipality.

Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogsjö Fiskevårdsförening hälsar alla fiskeintresserade välkommen till våra sjöar!

Fiske är tillåtet året runt.

Spinnfiske och trolling är vanligt förekommande, men det går även bra att meta, flugfiska samt pimpla.
I Hornabetasjön är gös inplanterad i flera omgångar och senaste utsättningen skedde under 1999 med fullvuxen fisk.

Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön är de tre sjöar som ingår i Hornbetasjöns fiskevårdsområde där det är starkt med gädda, abborre och mört. Största abborren som fångats har legat på 1.6kg. Sjöarna är belägna ca 10km väster om Gislaved och 20km söder om Tranemo. Höjden över havet sträcker sig från 208 till 200 för de 3 sjöarna. Sjöarna är måttligt näringsrika och stränderna är mestadels flacka. Inslag av grus och sand förekommer. Vegetationen utgörs av svaga - måttliga vassar och nate. Sjön omges huvudsakligen av barrskog med inslag av löv- och odlingsmark.

Det kommer många fiskare på besök under ett år och alla får goda fångster.
Möjlighet att fiska från land.
Parkeringsplats.
Iläggningsplats för båt i Hornbetasjön.
Båtuthyrning 4st.
Djupkarta över Hornbetasjön finns att ladda ner som Pdf samt som Autochart till Humminbirds ekolod (https://chartselect.humminbird.com/liveshare?locale=uk)


Fish species


Perch

Common

Pike

Common

Roach

Common

Eel

Normal
 

Org ID: 276, Area 236

Hornbetasjöns FVO

Hornbetasjöns Fiskevårdsförening består av sjöarna Hornabetasjön, Mossebosjön och Skogsjön.

Lite historik:
Den 29 oktober 1963 samlades några intresserade fiskerättsinnehavare i Abborrhult för att bilda en fiskevårdsförening. Tre sjöar skulle ingå i förenings verksamhet: Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön.
Varje fiskerättsinnehavare satsade 5 kronor - och detta bildade föreningens startkapital. Då kostade ett fiskekort för ett år 20 kronor.

1977 beslöt man satsa på en fastare organisation och en lantmäteriförrättning gjordes där varje fiskerättsinnehavare fick ett procental fastställt. Den enda inkomst man har är försäljningen av fiskekort och alla pengar går till olika typer av fiskevård.


Contact persons

Leif Andersson:
0325 - 605 33
070 - 634 69 69  
  

Fishing areas nearby Hornbetasjöns FVO

Majsjön, Saxesjön och Assbrunnen
Malensjöarna
Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön
Kroksjön A-vatten
Jälmån-Assman

Affiliated fishing areas in Jönköpings län

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se

458300
Issued permits
57100
Catch reports
662
Fishing areas