Bodsjö FVO

Fishing permits for Bodsjö FVO 

Allmänna bestämmelser: Barn t,o,m 15 år fiskar gratis på målsmanskort och kvot.Ensamt barn =eget kort.  Minimimått på öring, röding och harr är 35 cm i samtliga vatten. Ej tillåtet med båt eller flytring i Herrevadsströmmen. Maskförbud i Herrevadsströmmen.

You can buy a fishing license from us on iFiske! All fishing license we sell are digital and a receipt is provided to you by eMail and as a normal text message just before fishing license to take effect. Bodsjö FVO reports no MOMS (VAT, swedish sales tax).
Day permit
Price: 100 kr* (SEK, Incl. VAT)
 
Year card
Price: 300 kr* (SEK, Incl. VAT)
 

Owners of fishing Locals.

Year card Fishing rights owner / locals
 Only for permanent residents and fishing rights owners.No MUST be the owner of fishing rights or be written in Bodsjö FVO to solve annual passes for 100 SEK. Control fee of SEK 500 is charged for incorrect fishing license.
Price: 100 kr* (SEK, Incl. VAT)
 
 Your cart is empty.