Bodsjö FVO

Map legend
  Jämtlands län / Bräcke Municipality.

 Map points

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Arrenderat vatten

 Fiskekortsförs.

 Gäddsjön

 Herrevadströmmen

 Stort Id-bestånd

 Ädelfiske

 Handikappsbrygga

 Handikappsbrygga

 Information

 Information

 Information

 Information

 Information

 Parkering

 Strömstugan

  Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Vindkydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Strömstugan

 Toalett

 Badplats

 Ny polygon 290

 Vacation cottages

 Baksjöbodarna, Sweden with panoramic views

 Östersund, Sweden with lake view and boat

Fishing areas nearby Bodsjö FVO

Hungesjöns FVOF
Hällån-Hållstaån FVOF
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Revsundsjön (Grimnäslandsomfjärden)
Näckten
Revsundssjöns Turistfiskekort
Älgsjön, Lilla Nällsjön och Långtjärnen

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.