Bodsjö FVO

Map legend
  Jämtlands län / Bräcke municipality.

 Map points

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Arrenderat vatten

 Fiskekortsförs.

 Ädelfiske

 Stort Id-bestånd

 Herrevadströmmen

 Gäddsjön

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Information

 Information

 Information

 Information

 Information

 Strömstugan

 Parkering

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindkydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

  Vindskydd

 Strömstugan

 Toalett

 Badplats

 Ny polygon 290

 Vacation cottages

 Baksjöbodarna, Sweden with panoramic views

Fishing areas nearby Bodsjö FVO

Hungesjöns FVOF
Hällån-Hållstaån FVOF
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Revsundssjön (Turistfiskekortet)
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Näckten
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.