Revsundssjöns Turistfiskekort

Revsundssjön (Turistfiskekortet)

Map legend
  Jämtlands län / Bräcke municipality.

 Map points

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Revssundsjön

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud (Ammertjärnen)

 Fiskeförbud (Ammertjärnen)

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Stuga / Boende

 Båt Prästgården

 Båt Storsand

 Båtuthyrning

 Turistfiskekortets områdeskarta

Fishing areas nearby Revsundssjöns Turistfiskekort

Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten
Sundsjön och övriga vatten inom fvof
Anvikssjöns FVOF
Hungesjöns FVOF
Övre Gimån

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.