Grimnäs-Landsomfjärdens FVOF

Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten

Map legend
  Jämtlands län / Bräcke municipality.

 Map points

 Information

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Hunge, Sweden with panoramic views

 Cottage - Holiday house in Gällö, Sweden

 Cottage - Holiday house in Bräcke, Sweden

Fishing areas nearby Grimnäs-Landsomfjärdens FVOF

Revsundssjön (Turistfiskekortet)
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Sundsjön och övriga vatten inom fvof
Anvikssjöns FVOF
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten
Övre Gimån
Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.