Övre Gimåns FVOF

Övre Gimån

Map legend
  Jämtlands län / Bräcke municipality.

 Map points

 Fiskeförbud

Fredat område. Fiskeförbud mellan Sjönacken och Bropoolen.

 Fiskeförbud

Fredat område. Fiskeförbud.

 Fiskeförbud

Fredat område. Fiskeförbud.

 Fiskeförbud

Fredat område. Fiskeförbud.

 Sjönacken (Gult kort)

 Kanalen - Dammen (Gult kort)

 Grötingsströmmen

Tillhör området "Övriga strömmar" och avser: Bodsjöströmmen, Mellanströmmen, Kraftverksströmmen samt Grötingsströmmen.

 Gamla Fåran (Rött kort)

 Flaket, Strömmen, Bodsjöpoolen (Grönt kort)

 Bropoolen (Gult kort)

 Bodsjöströmmen, Mellanströmmen, Kraftverksströmmen

Tillhör området "Övriga strömmar" och avser: Bodsjöströmmen, Mellanströmmen, Kraftverksströmmen samt Grötingsströmmen.

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Bodsjöströmmen, Mellanströmmen och Kraftverksströmmen

 Grön sträcka: Flaket - Bodsjöpoolen

 Grötingsströmmen

 Gul sträcka: Bropoolen

 Gul sträcka: Kanalen - Dammen

 Gul sträcka: Sjönacken

 Röd sträcka: Gamla Fåran

Fishing areas nearby Övre Gimåns FVOF

Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Revsundssjön (Turistfiskekortet)
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten
Sösjön, Hemsjön, Gråssjön m fl vatten
Rången, Kniptjärn, Djuptjärn m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.