Bodsjö FVO

Bodsjön

Teckenförklaring för kartan
  Jämtlands län / Bräcke kommun.

 Kartpunkter

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

Sjösättning av båtar. Grusad nerfart.

 Arrenderat vatten

 Fiskekortsförs.

 Ädelfiske

Endast dygnskort.

 Stort Id-bestånd

 Herrevadströmmen

Endast dygnskort. Tillåtet fiske 1/6 - 31/8. Maskförbud i hela strömmen.

 Gäddsjön

Endast dygnskort.

 Tillgänglighetsanpassad brygga

Byggd våren 2015.

 Tillgänglighetsanpassad brygga

Brygga med eldstad. Brant sluttning ner mot brygga.

 Information

Information om fiskekort och rådande regler.

 Information

Information om fiskekort och gällande regler.

 Information

Information om fiskekort och gällande regler.

 Information

Information om fiskekort och gällande regler.

 Information

Camilla,0706927331

 Strömstugan

Följ blå markering i slutet av vägen. Fin stig som leder ner till Strömstugan.

 Parkering

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindskydd

 Vindkydd

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med eldstad. Ta med egen ved.

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med eldstad. Ta med egen ved.

 Rastplats / Vindskydd

Stuga med sittplatser och stor eldstad. Medtag egen ved. Håll rent efter er.

  Vindskydd

 Strömstugan

Strömstugan. Herrevadströmmens pärla. uthyres 400:-/dygn 070/6927331

 Toalett

Utedass

 Badplats

Ta med er soporna hem. Detta är ingen kommunal badplats.

 Ny polygon 290

Fiskeområden i närheten av Bodsjö FVO

Hungesjöns FVOF
Hällån-Hållstaån FVOF
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Revsundssjön (Turistfiskekortet)
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Näckten
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.