Bodsjö FVO

 • Bodsjön
 • Bodsjön
 • Bodsjö FVO
 • Foto:Camilla Dahlberg
 • Gäddsjön
 • Handikappbryggan Bodsjö FVO
 

Bodsjön

  Jämtlands län / Bräcke, Berg och Östersund kommun.

Bodsjö FVO omfattar sjöarna Bodsjön, Pån, Fageråssjön, Vaxsjön, Mellsjön, BodsjöDjupsjön och Sjulsjöarna samt ett 30-tal tjärnar.
I området ingår åarna Herrevadströmmen, Vålesån, Kilån, Orrboån, Bodsjöbyån samt några ytterligare åar och bäckar.

 Gäddsjön är öppet ,Dagkort gäller där.

 

 

 

 

 

 • Herrevadströmmen:
  Tre korta strömmar mellan Bodsjön och Revsundsjön. Här är det bra harr- och öringsfiske. Lek och uppväxtområde för nedströmslekande storöring. 

  Nedre strömmen mot Revsundssjön:
  Västra fåran endast flugfiske! 
  Östra fåran fiskeförbud, uppväxtområde för öring och harr.
  Skyltar visar områdets gränser..
 • För sikhåvning gäller dygnskort från 1 oktober till 30 november. 
 • Strömmande vatten öppet från 1 juni till 31 augusti.
 • 3 st ädelfiskar/dygnskort i Herrevadströmmen.
 • Trolling: I Bodsjön, Pån och Fageråssjön.
 • Hos oss gäller Pluspolarekortet vid köp av dygnskort.
 • Uthyrning av strömstugan kostar 400kr/dygn.
  (Se Kontaktpersoner för bokning.)
 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Bodsjö FVO.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Ensamt barn = eget kort

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Öring


Rikligt

Harr


Rikligt

Mört


Rikligt

Sik


Rikligt

Gädda


Vanlig

Regnbåge


Normalt

Utplanterad i Stormyrtjärnen och Gäddsjön

Lake


Normalt

Id


Lite

Röding


Sällsynt

Bäckröding


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Stensimpa


Sällsynt
 

Bodsjö FVO

Bodsjö FVO förvaltar fiskevården i sjöarna Bodsjön, Pån, Fageråssjön, Vaxsjön, Mellsjön,BodsjöDjupsjön och Sjulsjöarna samt ett 30-tal tjärnar.

Organisationsnummer: 802515-9727

Kundnummer: 111, Område: 78.

Kontaktpersoner

Daniel Mooe

070-2274194

Camilla Dahlberg:
070-6927331 

För uthyrning av strömstugan ring 070-6262765  
  

Fiskeområden i närheten av Bodsjö FVO

Hungesjöns FVOF
Råssjön FVOF
Sundsjön och övriga vatten inom fiskevårdsområdet
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Revsundssjön (Turistfiskekortet)

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.