Fiskeklubben Forellen

Fishing permits for Fiskeklubben Forellen 

Fiskekortet ger rätt att fiska i delar av Fysingen och Edssjön. Gränserna framgår på kartbilden. Det är den fiskandes skyldighet att känna till gränserna. Vid fiske från land gäller allemansrätten, och därmed får uppenbar tomtmark ej beträdas. Fisketillsyn genomförs regelbundet vid vattnen av fisketillsynsmän som är förordnande av Länsstyrelsen. Vid regelöverträdelser, och brott mot fiskelagen (1993:787) sker polisanmälan samt vid behov beslag av fiskeutrustning.

You can buy a fishing license from us on iFiske! All fishing license we sell are digital and a receipt is provided to you by eMail and as a normal text message just before fishing license to take effect. Fiskeklubben Forellen reports no MOMS (VAT, swedish sales tax).
Day card
Price: 40 kr* (SEK, Incl. VAT)
 
Week card
Price: 100 kr* (SEK, Incl. VAT)
 
Year card
Price: 200 kr* (SEK, Incl. VAT)
 
 Your cart is empty.