Östra Lägerns FVOF

Fishing permits for Östra Lägerns FVOF 

Oregelbundna kontroller genomförs, för att säkerställa att fiskare har korrekt fiskekort och att de följer gällande regler.

För det fall vi upptäcker att man fiskar med för många spön, icke tillåtna redskap eller att "fel" fisk (storlek och art) fångats, debiteras en kontrollavgift på 500 kr. Vid grova överträdelser sker polisanmälan.

Saknas fiskekort, utfärdas och debiteras utan undantag ett årskort à 300 kr/person eller 500 kr/familj.

English

Random controls are made, to secure that fishermen have a valid fishing card and that rules are followed.

In case we discover that one uses too many rods, not allowed fishing gear or that "wrong" fish (seize and species) is caught, we debit 500 SEK. If violation is gross the police will be notified.

If fishing card is missing, we will with no exception submit and charge a card valid for a year at 300 SEK/person or 500 SEK/family.

You can buy a fishing license from us on iFiske! All fishing license we sell are digital and a receipt is provided to you by eMail and as a normal text message just before fishing license to take effect. Östra Lägerns FVOF reports no MOMS (VAT, swedish sales tax).
Year card
Price: 400 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Week card
Price: 200 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Day permit
Price: 60 kr (SEK, Incl. VAT)
 
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se