Sjöarp-Öasjöns FVO

 

Sjöarp-Öasjön

  Östergötlands län / Ydre Municipality.
Storgöl, Öasjön, Sjöarpesjön, Hammerumssjön, Bremsen and cam.
Sjöarp-Öasjöns FVO consists of 6 smaller shallow forest lakes, Storgöl, Öasjön, Sjöarpesjön, Hammerumssjön, Bremsen and comb. In streams to and from the lakes and ponds are not allowed to fish
Species: Perch, pike, tench, trout, roach.


Boat is in Sjöarpesjön.
 Free fishing for children and adolescents up to the age of 11. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

 

Org ID: 105, Area 69

Sjöarp-Öasjöns FVO

Storgöl, Öasjön, Sjöarpesjön, Hammerumssjön, Bremsen och Kammen.
Sjöarp-Öasjöns FVO består av de 6 mindre grunda skogssjöarna, Storgöl, Öasjön, Sjöarpesjön, Hammerumssjön, Bremsen och Kammen. I bäckar till och från sjöarna samt i dammar är det inte tillåtet att fiska
Fiskarter: Abborre, gädda, sutare, öring, mört.


Båt finns i Sjöarpesjön.


  

Fishing areas nearby Sjöarp-Öasjöns FVO

Östra Lägern
Bulsjöån
Ydrefiske (3 föreningar)
Byasjön, Hälsjön
Västra Lägern

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se