Binböletjärns FVOF

 You're currently viewing fishing reports only at Binböletjärn. Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Fish:
Free text:
Fish species: 2 item Brown Trout and 1 item Char.
DateSpeciesstorlek
Name
Details 
2023‑10‑09No fish
Jonas-Gandalf Raab
Spinning
 Binböletjärn
Spinners between (6-12 grams)
2023‑07‑10No fish
Vilhelm Ullman
Spinning
 Binböletjärn
Vassdrag
2023‑06‑23
Brown Trout
200 gr
Patrik Eckeskog
Släppte tillbaka den,men jag hade flera napp på spinnfisket.
Spinning
 Binböletjärn
2023‑06‑23
Brown Trout
200 gr
Patrik Eckeskog
Fick en öring hade flera på som jag tappade. Men den jag fick vara kvar i sjön. Svårtillgängligt trots nära vägen skulle behövas rensa bort sly.
Spinning
 Binböletjärn
2023‑04‑15No fish
Ingela Öh Sohlin
Jig
 Binböletjärn
maggot
2023‑04‑15
Char
0.60 kg
Harry Sohlin
Jig
 Binböletjärn
maggot
2023‑03‑10No fish
Ingela Öh Sohlin
Jig
 Binböletjärn
maggot
 Your cart is empty.