Byströmmen (Åmots FVOF)

 You're currently viewing fishing reports only at Byströmmen. Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Fish:
Free text:
Fish species: 41 item Brown Trout and 2 item Grayling.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
07‑12
Brown Trout
1 fish(es)300 gr
Stefan Hinders
ca. 30cm
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Flies - Dry Fly
07‑10No fish
Björn Johansson
Fly (Enhand)
06‑17No fish
Rolf Rudeflod
Fly (Enhand)
 Stora Öratjärn
06‑12No fish
Andreas Sånglöf
Fly (Enhand)
 Byströmmen + Pålströmmen/långforsen.
06‑11No fish
Peter Åsenlund
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Flies - Dry Fly
06‑08
Brown Trout
1 fish(es)300 gr
Gunnar Skagerlind
Fly (Enhand)
 Stora Öratjärn + Snåltjärn
Flies - Dry Fly
06‑05No fish
Moa Skagerlind
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Flies - Dry Fly
05‑27
Brown Trout
3 fish(es)300 gr
Simon Sandström


Fly (Enhand) Flies - Dry Fly
 
Grayling
2 fish(es)300 gr
Fly (Enhand) Flies - Dry Fly
05‑24
Brown Trout
6 fish(es)400 gr
Henrik Nordberg

Ekorre, insekter, en tant, en traktor, flera fina öringar Osäker på totalvikt
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Flies - Dry Fly
05‑02No fish
Johan H
Fly (Enhand)
05‑02No fish
Sebastian Hayden
Fly (Enhand)
2021‑08‑14No fish
Alexander Von Salis
Fly (Enhand)
 Byströmmen
2021‑08‑14No fish
Alexander Von Salis
Fly (Enhand)
 Byströmmen
2021‑08‑04No fish
Casper Jacobsson
Fly (Enhand)
 Byströmmen, pålströmmen
2021‑07‑21No fish
Anders Nygren
Fly (Enhand)
2021‑07‑13No fish
Lars Eriksson
Fly (Enhand)
 Den övre delen
Flies - Dry Fly
2021‑06‑28No fish
Dawid Bogdan
Fly (Enhand)
 Byströmmen
2021‑06‑10No fish
Magnus Worén
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Flies - Dry Fly
2021‑06‑09No fish
Gunnar Illerbrand
Fly (Enhand)
2021‑06‑08
Brown Trout
5 fish(es)300 gr
Gunnar Skagerlind
Mycket insektskläckningar och vakande fisk. Gula forssländor, Danicor, nattsländor, mindre dagsländor. Största öring c:a 30 cm, otroligt vacker från ett ökande vilt bestånd
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Flies - Dry Fly
2021‑06‑06No fish
Hilja Brorsson
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Flies - Dry Fly
2021‑05‑29
Brown Trout
2 fish(es)200 gr
James Kytösaho
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Fly - Nymph
2021‑05‑14
Brown Trout
1 fish(es)100 gr
Staffan Arleskär
Fly (Enhand)
 Kölsjöån
Flies - Dry Fly
2020‑08‑29No fish
Magnus Schoultz
Fly (Enhand) - No bait worked -
2020‑07‑16No fish
Jonathan Boström
Angling
 Snåltjärn
Mask
2020‑06‑24No fish
Niclas Andersson
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
2020‑06‑11
Brown Trout
1 fish(es)1.50 kg
Gunnar Skagerlind
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Flies - Dry Fly
 
Brown Trout
1 fish(es)400 gr
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Flies - Dry Fly
2020‑06‑10
Brown Trout
1 fish(es)1 kg
Hilja Brorsson
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Flies - Dry Fly
 
Brown Trout
1 fish(es)500 gr
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Flies - Dry Fly
2020‑06‑07
Brown Trout
3 fish(es)0.75 kg
Martin Larsson
Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Fly - Nymph
2020‑06‑07
Brown Trout
1 fish(es)200 gr
Johan Stenborg
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Fly - Nymph
2020‑06‑06No fish
Andreas Sånglöf

En tappad öring, ca 3hg. Tog på E12
Fly (Enhand)
 Byströmmen Kölsjöån
Flies - Dry Fly
2020‑06‑01
Brown Trout
1 fish(es)500 gr
Andreas Österbacka


Fly (Enhand)
 Snåltjärn
Flies - Dry Fly
2020‑05‑31
Brown Trout
3 fish(es)300 gr
Peter
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Flies - Dry Fly
2020‑05‑31
Brown Trout
4 fish(es)100 gr
Staffan A
15-25cm
Fly (Enhand)
 Kölsjöån, Testeboån
Fly - Klinkhammer
2020‑05‑16No fish
Staffan
Fly (Enhand)
2020‑05‑11
Brown Trout
3 fish(es)1 kg
Benjamin Margar
Fly (Enhand)
 20200510
Flies - Streamers
2020‑05‑04
Brown Trout
2 fish(es)200 gr
Niklas Belenius
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Fly - Klinkhammer
2020‑05‑04
Brown Trout
1 fish(es)200 gr
Valter Sydén
Fly (Enhand)
 Byströmmen
Flies - Dry Fly
 Your cart is empty.