Byströmmen (Åmots FVOF)

Byströmmen

Map legend
  Gävleborgs län / Ockelbo municipality.

 Map points

 Information

 Parkering

 Parkering

 Stuga / Boende

 Stuga / Boende

 Gränsmarkering

Övre gräns Pålströmmen-Långforsen

 Gränsmarkering

Nedre gräns Byströmmen

 Gränsmarkering

Nedre gräns Pålströmmen-Långforsen

 Gränsmarkering

Övre gräns Byströmmen

Fishing areas nearby Byströmmen (Åmots FVOF)

Åmots FVO
Valkalampi, Måcksjö-Ljustjärn m fl vatten
Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten
Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten
Borrsjöån
Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten
Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.