Ovansjö Kronoparks Flugfiske

Borrsjöån

Map legend
  Gävleborgs län / Sandviken municipality.

 Map points

 Borrsjöån

 Parkering vid Jägarstugan

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Grillplatser

 Gränsmarkering norra delen

 Gränsmarkering södra delen

Fishing areas nearby Ovansjö Kronoparks Flugfiske

Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten
Valkalampi, Måcksjö-Ljustjärn m fl vatten
Lissjön (Hofors)
Ormsjön
Byströmmen
Åmots FVO
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.