Ovansjö Kronoparks Flugfiske

Borrsjöån

Map legend
  Gävleborgs län / Sandviken municipality.

 Map points

 Gränsmarkering södra delen

 Gränsmarkering norra delen

 Grillplatser

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering vid Jägarstugan

 Borrsjöån

Fishing areas nearby Ovansjö Kronoparks Flugfiske

Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten
Lumshedens fvof
Jädraås FVF
Hofors
Järbo FVOF
Ormsjön
Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.