Ovansjö Kronoparks Flugfiske

Borrsjöån

Teckenförklaring för kartan
  Gävleborgs län / Sandviken kommun.

 Kartpunkter

 Borrsjöån

 Grillplatser

 Gränsmarkering norra delen

 Gränsmarkering södra delen

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering vid Jägarstugan

Fiskeområden i närheten av Ovansjö Kronoparks Flugfiske

Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten
Lumshedens fvof
Jädraås fiskevårdsförening
Ormsjön
Byströmmen
Åmots FVO
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.