Gåxsjön-Storåns FVOF

 You're currently viewing fishing reports only at Gåxsjön-Storån. Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Select a fish:
Free text:
Fish species: 251 item Perch, 121 item Grayling, 18 item Pike and 10 item Whitefish.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
01‑18
Pike
2 fish(es)1 kg
Olle Ling
2st Röding 5hgst
Jig
 Älgsjön
maggot
01‑01No fish
Torbjörn Österman
Jig
 Älgsjön Gåxsjö Storåns fvo
2021‑12‑29
Perch
2 fish(es)1.50 kg
Per Naeslund
Röding
Jig
 Älgsjön Gåxsjö
2021‑12‑27
Perch
2 fish(es)25 gr
Ronny Styffe
Jig
 älgsjön
maggot
2021‑12‑27
Pike
1 fish(es)500 gr
Elisabeth Wassdahl
Jig
 Älgsjön
maggot
 
Whitefish
1 fish(es)500 gr
Jig
 Älgsjön
maggot
2021‑12‑27
Perch
5 fish(es)2.50 kg
Marie-Louise Bergström
Fick 3 rödingar och 2 abborrar
Jig
 älgsjön
maggot
2021‑12‑27
Whitefish
1 fish(es)500 gr
Emma Isaksson
Röding då alt ej i fisksort
Jig
 Älgsjön
maggot
2021‑12‑27
Whitefish
2 fish(es)1 kg
Andreas Wassdahl
Röding då alt y
Jig
 Älgsjön
maggot
2021‑12‑27
Whitefish
2 fish(es)1 kg
Andreas Wassdahl
Röding då alt ej finns som alt art
Jig
 Älgsjön
maggot
2021‑12‑27
Whitefish
2 fish(es)1 kg
Mikael Wassdahl
Röding då alt ej finns som alt art
Jig
 Älgsjön
maggot
2021‑12‑26
Perch
3 fish(es)0.75 kg
Miranda Frings
Jig
 älgsjön
2021‑12‑26
Whitefish
1 fish(es)500 gr
Elisabeth Wassdahl
Röding
Jig
 Älgsjön
maggot
2021‑12‑26No fish
Robin Styffe
Jig
2021‑12‑26
Perch
2 fish(es)1.25 kg
Mikael Wassdahl
En röding och en aborre
Jig
 Älgsjön
maggot
2021‑12‑26No fish
Lars Andersson
Jig
2021‑12‑26No fish
Kenneth Bardosson
Jig
 Älgsjön
maggot
2021‑09‑23No fish
Örn Söderin
Fly (Enhand)
2021‑08‑22No fish
Kalle Lindberg
Spinning
 Älgsjön
2021‑08‑17No fish
Marie Nordin
Spinning
 Storyn gåxsjö
Spinners small (0-5 gr)
2021‑08‑17
Pike
1 fish(es)3.75 kg
Daniel Sedvall
Spinning
 Storån
Spinners small (0-5 gr)
 
Grayling
2 fish(es)300 gr
Spinning
 Storån
Spinners small (0-5 gr)
2021‑08‑17
Perch
35 fish(es)10 kg
Håkan Mattsson
Spinning
 Sporrsjön
2021‑08‑17
Perch
75 fish(es)20 kg
Arnold Stenbock
Angling
 gåxsjjön
 
Pike
1 fish(es)3 kg
Angling
 gåxsjjön
2021‑08‑16No fish
Hans Öhrberg
Spinning
2021‑08‑16
Perch
13 fish(es)4 kg
Mikael Wassdahl
Soligt varmt och stilla vatten. Förmiddag lite vak aktivitet som ökade under eftermiddagen men då långt ut. Vi var fler i sällskapet och sammanlagt 14 abborrar av bra storlek.
Spinning
 Älgsjön
2021‑08‑15
Grayling
6 fish(es)0.75 kg
Holger Nehrmann
Det finns manga sma fiskar i floden. De stora dök inte upp.
Fly (Enhand)
 Storån
Fly - Gold Head
2021‑08‑11No fish
Dennis Bergström
Spinning
2021‑08‑04
Perch
13 fish(es)4 kg
Matteo Bottazzi
Spinning Jig / Soft Bait (fishy)
 
Pike
13 fish(es)12 kg
Spinning Jig / Soft Bait (fishy)
2021‑07‑28No fish
Linnéa Söderberg
Fly (Enhand)
 Storån
2021‑07‑26
Grayling
5 fish(es)1 kg
Dirk Albrecht
Fly (Enhand)
2021‑07‑21
Grayling
2 fish(es)0.75 kg
Martin Ahl
Mycke vakande hare Illa krockade annars skulle de gått tillbaka
Spinning
 Storån/goxsjön
2021‑07‑16
Grayling
7 fish(es)1 kg
Martin Ingelsten
Mycket napp, ingen storlek
Fly (Enhand)
 Storån
2021‑07‑16
Grayling
3 fish(es)0.75 kg
Kenn Westermark
Fly (Enhand)
2021‑07‑16
Perch
3 fish(es)2.25 kg
Peter nyström
Spinning
 Älgsjön
Spinners between (6-12 grams)
 
Perch
8 fish(es)1.50 kg
Spinning
 Älgsjön
Spinners between (6-12 grams)
2021‑07‑15
Grayling
8 fish(es)1.25 kg
Martin Ingelsten
Ingen storlek
Fly (Enhand)
 Storån
2021‑07‑11
Grayling
5 fish(es)1 kg
Holger Nehrmann
Fly (Enhand)
 Storån
Fly - Nymph
2021‑06‑20
Grayling
1 fish(es)25 gr
Dominik Paschke
15 cm
Fly (Enhand)
 Fluss
Flies - Dry Fly
2021‑06‑20
Perch
4 fish(es)1.50 kg
Elisabeth Wassdahl
Angling
 Älgsjön
Mask
2021‑06‑20
Perch
6 fish(es)2 kg
Mikael Wassdahl
Relativt vindstilla. Vakade långt ut. Bra storlek
Spinning
 Älgsjön
Spinners large (over 12 grams)
2021‑06‑20
Perch
2 fish(es)500 gr
Alexander Wassdahl
Angling
 Älgsjön
Mask
2021‑06‑16
Grayling
2 fish(es)500 gr
Kjell Thuvall
Fly (Enhand)
 Storån
Flies - Dry Fly
2021‑04‑03No fish
Carin Forsberg
Angling
2021‑04‑03
Perch
6 fish(es)1.75 kg
Thomas Jansson
Jig
 Gåxsjön
Pirk
 
Perch
25 fish(es)1.25 kg
Jig
 Gåxsjön
Pirk
2021‑04‑03
Perch
6 fish(es)2 kg
Viktor Lindberg
Jig Pirk
 
Perch
25 fish(es)1 kg
Jig Pirk

12
 Your cart is empty.