Tolången m.fl. sjöars FVOF

 

Tolången

  Östergötlands län and Kalmar län / Kinda and Västervik Municipality.

Fiskevårdsomådet consists of lakes Tolången, Örssjön, Rock Lake, Big Ängsgölen, Berggölen, Mörtgölen and Kossgölen. Garages: Tolången (Sjöstugan) Tolången (Northeast) Tolången (Northeast) Tolången (Southeast) Tolången (Tolångsön) Stone Lake (south) Örssjön (Örshult) Berggölen: Berggölen has an area of ​​1.7 hectares. Species: Perch, roach, rudd, tench, eel Kossgölen: Kossgölen has an area of ​​0.8 hectares. Species: Perch, Pike Mörtgölen: Mörtgölen has an area of ​​1.4 hectares. Species: Perch, pike, roach, tench, eels Tolången: Tolången has an area of ​​174 hectares. Maximum depth is 41 meters and visibility of the entire 6.3 meters. Species: Perch, pike, ruffe, horns bullhead, burbot, bleak, roach, smelt. Stensjön: Stone Lake has an area of ​​14 hectares. Maximum depth is 15 meters and visibility depth is 1.4 meters. Utensils or equipment may not be used in Stone Lake, used in other waters during the same day. Species: Perch, pike, roach, tench Big Ängsgölen: Large Ängsgölen an area of ​​3 hectares. Maximum depth is 3 meters with visibility of 1.2 meters. Species: Perch, pike, burbot, roach, rudd, tench, eels. Örssjön: Örssjön has an area of ​​18 hectares. The maximum depth is 14 meters with visibility of 4.1 meters Species: Perch, pike, roach.


 

Org ID: 119, Area 86

Tolången m.fl. sjöars FVOF

Varmt välkommen till Tolången med flera sjöars fiskevårdsområde. Vi erbjuder fiske i totalt sju sjöar belägna mitt på gränsen mellan Östergötland och Småland, cirka 2 mil söder om Åtvidaberg. Sjöarna varierar i storlek och karaktär från den 41 meter djupa Tolången på 174 hektar till Kossgöl på endast 0,8 hektar. Sedan 1988 bedriver föreningen ett aktivt arbete för att bevara och utveckla det naturliga fiskbeståndet i våra sjöar och erbjuda ett bra fiske till våra gäster. Sjöarna ligger i ett område som erbjuder fina naturupplevelser med stora skogar men också ett aktivt jordbruk. Området har en känslig biologisk mångfald vilket gör att redskap inte får flyttas mellan sjöarna.


  
  

Fishing areas nearby Tolången m.fl. sjöars FVOF

Stora Bjärn
Björkern
Antvarden
Bysjön, Övre Virken
Ören (Örn), Vin, Örbågen, Följaren, Axsjön mfl

Affiliated fishing areas in Östergötlands län

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 Your cart is empty.