Vättern

 
  Västra Götalands län and Östergötlands län / Jönköping, Motala and Hjo Municipality.
 This area has one or more fishing spots available for disabled. For more information, please contact Vättern.

 

Org ID: 380, Area 341

Vättern

Länsstyrelserna runt om i landet arbetar för att samordna fiskevårdsområden och frågor kring fiske. Man utbildar tillsynsmän som ska verka för att reglerna för vattnen följs så man kan uppnå ett hållbart fiske, tillika var ett gott föredöme och en ambassadör för fiskevårdsområdesförening.  

Fishing areas nearby Vättern

Gällsjön
Bottensjön
Bunn (Norra och Mellan)
Örlen
Ören

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.