Blattnicksele - Huftasjö FVOF

Blattnicksele - Huftasjö

Map legend
  Västerbottens län / Sorsele municipality.

 Map points

  Vindskydd Tjergeforsen

Fint läge intill forsens fot. Utedass.

 Vindskydd Vatjoforsen

Vindskydd som du når från Södra sidan. Gångstig från vag ca 500m.

 Djupavatjärnen

"Put and Take" finns tillgängligt i Djupavatjärnen där det sätts ut fångstfärdig öring.

 Huftasjön

Bra möjligheter till fiske efter abborre och gädda.

 Stenträsket

Bra möjligheter till fiske efter abborre och gädda.

 Stortjärnen

Bra möjligheter till fiske efter abborre och gädda.

 Vindelälven - Blattnicksele-Huftasjö FVO

Blattnicksele-Huftasjö FVO omfattar del av Vindelälven, Huftasjön, Stenträsket och Stortjärnen. Vidare ingår ytterligare ett antal tjärnar i området. Fisket är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar. Fiskevårdsområdet erbjuder strömfiske efter öring och harr i Vindelälven. Det finns även bra möjligheter till fiske efter abborre och gädda i sjöar och tjärnar. "Put and Take" finns tillgängligt i Djupavatjärnen där det sätts ut fångstfärdig öring.

Fishing areas nearby Blattnicksele - Huftasjö FVOF

Vindelälven, Sandforsen m fl vatten
Juktåns Mellersta
Södra Stensundsforsen
Sorselefisket
Örnäs Forsnäs
Nordanås Fjällnäs SFF
Laxsele

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.