Börtnans FVOF

Börtnans

Map legend
  Jämtlands län / Berg and Härjedalen municipality.

 Map points

 Vindskydd

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa ? inte förstöra.

 Vindskydd

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa ? inte förstöra.

 Vindskydd

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa ? inte förstöra.

 Aloppan

Öring och harr.

 Arån

Öring,sik och harr.

 Börtnessjön

Öring, röding, harr, sik, gädda och regnbåge.

 Galån

Öring och harr

 Hanseljastjärn

Röding.

 Kvissln

Öring, harr och sik.

 Lill-tjärnen

Öring och röding

 Skrikviken

Öring, harr och sik.

 Stortjärnen

Röding, öring.

 Svarttjärn

Öring och röding.

Fishing areas nearby Börtnans FVOF

Börtnans Västra KFO Lövan, Arån, Flåsjön, Aloppan
Hån-Vemdalens FVOF
Skålans FVO
Klövsjö
Hedeviken
Hovermoån-Högåns FVOF
Gruckarna, Ljungan, Flåsjön m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.