Högsjö Sportfiskeförening

Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten

Map legend
  Västernorrlands län / Härnösand municipality.

 Map points

 Snibben

 Frättentjärnen

Naturligt bestånd av öring.

 Hosjöbäcken

 Hosjön

Naturligt bestånd av öring.

 P&T Abborrtjärnen

Put- and takevatten, regnbåge och öring.

 P&T Djupsjön

Put- and takevatten, regnbåge och röding

 P&T Stor-Hällsjön

Put- and takevatten, öring

 P&T Östbytjärnen

Put- and takevatten, röding och ibland öring.

 Rislandsån

 Smaltjärnen

Naturligt bestånd av öring.

 Svartsjöån

 Uttersjöbäcken

 Uttersjön

Naturligt bestånd av öring.

 Vallån-Judeån

 Västbybäcken

Fishing areas nearby Högsjö Sportfiskeförening

Storsjöns FVOF (Kramfors)
Mjällåns
Ljustorpsån och Mjällån
Nedre Indalsälven
Björkån, Björksjön, Rävsjön mfl
Binböletjärn
Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå

Affiliated fishing areas in Västernorrlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.