Jormvattnets FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Strömsund Municipality.

 Map points

 Jormvattnets Fiskecamp

 Långplutten

 Mörttjärn

 Raudek

 Södra partjärn

 Hästplutten

  Kvarantjärn Rastplats / Vindskydd

 Baksjön ,Storön Rastplats / Vindskydd

 Holmtjärn Rastplats / Vindskydd

 HolmtjärnRastplats / Vindskydd

 Hästskotjärn Rastplats / Vindskydd

 Jormsjön Storsann Rastplats / Vindskydd

 Jormsjön utlopp BlåsjöälvenRastplats / Vindskydd

 Jormön Libotten Rastplats / Vindskydd

 Kvarntjärn vindskydd

 Långtjärn Rastplats / Vindskydd

 Myrskalstjärna

 Partjärna Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Silesjaure Rastplats / Vindskydd

 Sunne mot LibottenRastplats / Vindskydd

Fishing areas nearby Jormvattnets FVOF

Kvarnbergsvattnet
Lill-Blåsjön m fl vatten
Frostviken
Björkvattnet m fl tjärnar
Fågelberget
Gunnarsvattnets FVOF
Valsjön, Rengen, Stor-Foskvattnet m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.