Roknäs FVF

Map legend
  Norrbottens län / Piteå municipality.

 Map points

 Vindskydd med grillplats

Fishing areas nearby Roknäs FVF

Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Åbyälven m fl vatten
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)
Ungdomsfiskekortet Skellefteå kommun
Ragvaldsträsk, Gärdsmarkträsket, Gummarksträsket
Nedre Bureälven
Skellefteälven, Krångbäcken, Hästbäcken

Affiliated fishing areas in Norrbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.