Roknäs FVF

Map legend
  Norrbottens län / Piteå Municipality.

 Map points

 Vindskydd med grillplats

Fishing areas nearby Roknäs FVF

Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)
Ungdomsfiskekortet Skellefteå kommun
Nedre Bureälven
Skellefteälven, Krångbäcken, Hästbäcken
Burträsket, Neboträsket, Ljusvattnet m fl vatten
Tvärträsket och St. Blåbergsträsket

Affiliated fishing areas in Norrbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se