Marslidens FVOF

Marslidens

Map legend
  Västerbottens län / Vilhelmina municipality.

 Map points

 Harrtjärn

Erbjuder fiske efter öring

 Västra Marssjön

Erbjuder fiske efter öring och röding.

  Kroki / Roarbäcken i hela sin sträckning FISKEFÖRBUD

 Ropenbäcken i hela sin sträckning FISKEFÖRBUD

Fishing areas nearby Marslidens FVOF

Kultsjöån
Borka Byalag
Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten
Rajastrands
Matsdals
Långseleån
Risede FVOF

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.