Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Map legend
  Västra Götalands län / Trollhättan and Vänersborg municipality.

 Map points

 Nossan

 Lillån

 Laxsträckan

 Ipered

 Fredrikssjö

 Nossans nedre gräns, utloppet i Dettern

 Nossans övre gräns, Tengene

 Fiskeförbud

 Liperedssjöarna

 Norra Göta Älv

 Vacation cottages

 Frändefors, Sweden

 Trollhättan/Öresjö, Sweden with lake view and boat

 Nossebro, Sweden

 Sollebrunn, Sweden with sauna

Fishing areas nearby Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Nossan
Lillån (Vänersborg)
Göta älv Trollhättan - Laxsträckan
Liperedssjöarna
Bodasjön (Prässebo)
Anten
Öresjö

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.