Ödevatens FVOF

Map legend
  Kalmar län / Emmaboda Municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Holmsjö/Karlskrona, Sweden

 Nävragöl/Holmsjö, Sweden

 Holmsjö, Sweden

 Karlskrona/Holmsjö, Sweden

 Vissefjärda, Sweden with sauna

 Gullabo, Sweden

Fishing areas nearby Ödevatens FVOF

Västersjön, Lyckebyån m fl vatten
Kårahultsjön/Yggersrydsjön
Åsjön m fl sjöar
Uvasjön
Ljusterhövden, Blanken, mfl
Läen
Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.