Ödevatens FVOF

Ödevaten, Norrsjön

Map legend
  Kalmar län / Emmaboda municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Karlskrona/Holmsjö, Sweden near golf course

 Holmsjö/Karlskrona, Sweden near golf course

 Karlskrona/Emmaboda, Sweden near golf course

 Södergård/Vissefjärda, Sweden with sauna

 Holmsjö, Sweden with lake view

Fishing areas nearby Ödevatens FVOF

Västersjön, Lyckebyån m fl vatten
Svartegöl
Nävrasjön
Kårahultsjön/Yggersrydsjön
Åsjön m fl sjöar
Uvasjön
Ljusterhövden, Blanken, mfl

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.