Emmabodabygdens Sportfiskeklubb

Map legend
  Kalmar län / Emmaboda municipality.

 Map points

 Svartegöl

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Parkering

 Parkering Rörelsehindrade

 Väderskydd & Grillplats

 Vacation cottages

 Karlskrona/Emmaboda, Sweden

 Eringsboda/Ronneby, Sweden

 Karlskrona/Holmsjö, Sweden

 Ronneby, Sweden

 Tingsryd, Sweden

 Tving, Sweden

Fishing areas nearby Emmabodabygdens Sportfiskeklubb

Västersjön, Lyckebyån m fl vatten
Nävrasjön
Ödevaten, Norrsjön
Åsjön m fl sjöar
Ljusterhövden, Blanken, mfl
Kårahultsjön/Yggersrydsjön
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.