Emmabodabygdens Sportfiskeklubb

Svartegöl

Map legend
  Kalmar län / Emmaboda municipality.

 Map points

 Väderskydd & Grillplats

 Parkering

 Parkering Rörelsehindrade

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Svartegöl

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Holmsjö, Sweden with panoramic views

 Cottage - Holiday house in Nävragöl/Holmsjö, Sweden

 Cottage - Holiday house in Torsås, Sweden

 Cottage - Holiday house in Nybro, Sweden

Fishing areas nearby Emmabodabygdens Sportfiskeklubb

Västersjön, Lyckebyån m fl vatten
Skepen
Nävrasjön
Alljungen
Ödevaten, Norrsjön
Åsjön m fl sjöar
Ljusterhövden, Blanken, mfl

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.