Russfjärdens FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Strömsund Municipality.

 Map points

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Björnån

 Bålsjön

 Evensjön

 Faxälven

 Fångsjön

 Hostsjön

 Hostån

 Kvarnån

 Kvarnån

 Kvarnån

 Kvisslanströmmen

 Låsjökanalen

 Låsjön

 Malmån

 Norra delen av Sporrsjön

 Roningstjärn

 Russfjärden

 Stortjärn

 Stortjärn

 Tännvikskanalen

 Västra delen av Gåxsjön

 Rastplats / Vindskydd

 Russfjärdens Fvof

Fishing areas nearby Russfjärdens FVOF

Trolling i Ströms Vattudal
Ströms Vattudal, Ögelströmmen, Gärdviken m fl vatten
Järilvattnet, Västervattnet
Vattudalen
Bonäset-Risnäset-Äspnäs
Faxebygdens FVOF
Storvattnet, Lillvattnet, Gårdstjärn mfl

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.