Järilvattnets FVOF

Järilvattnet, Västervattnet

Map legend
  Jämtlands län / Strömsund municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Järilvattnets FVOF

Trolling i Ströms Vattudal
Ströms Vattudal, Ögelströmmen, Gärdviken m fl vatten
Russfjärden, Fångsjön m fl vatten
Öhns FVO
Flåsjön mfl.
Storvattnet, Lillvattnet, Gårdstjärn mfl
Vattudalen

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.