Blåbergslidens Fiskeklubb

Map legend
  Västerbottens län / Skellefteå kommun Municipality.

 Map points

 Stora Blåbergsträsket

 Tvärträsket

Fishing areas nearby Blåbergslidens Fiskeklubb

Skellefteälven, Krångbäcken, Hästbäcken
Skellefteälven (Skelleftå stadskärna)
Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen och Storsandsjön
Nedre Bureälven
Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven
Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.