Ullvetterns FVOF

Map legend
  Värmlands län and Örebro län / Storfors, Kristinehamn and Karlskoga Municipality.

 Map points

 Ullvetterns FVO

 Vacation cottages

 Kristinehamn

 Storfors

 Storfors

 Alkvettern

 Väse

 Väse

 Ölme/Kristinahamn

 Brattfors/Molkom

 Grythyttan

 Grythyttan

Fishing areas nearby Ullvetterns FVOF

Alkvettern
Västra Skärjen
Yngen
Skagern, Storbjörken, Ölen, Möckeln m fl sjöar
Villingsberg & Karlsdal
Mången, Stora-böckeln och Lilla-böckeln
Toften, Testen och Teen

Affiliated fishing areas in Värmlands län

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se

455008
Issued permits
56792
Catch reports
662
Fishing areas