Järna FVOF

Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten

Map legend
  Dalarnas län / Vansbro municipality.

 Map points

 Ny polygon 654

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Närsen Utsikten, Sweden with lake view

 Cottage - Holiday house in Närsen, Sweden

Fishing areas nearby Järna FVOF

Bysjön, Västerdalälven, Närsen mfl
Västerdalälven, Busjön m fl vatten
Näsrämmen, Bosjön m fl vatten
Siljan, Norra och Södra Fjärdarna, Säxen
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar
Floda-Björbo
Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.