Järna FVOF

 

Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten

  Dalarnas län / Vansbro Municipality.

Iron fishing area covers 40s water in Vansbro municipality.

For a list of all waters, see Appendix "Fishing water".

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 16. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Plentiful

Roach

Plentiful

Grayling

Common

Char

Common

Ide

Common

Burbot

Normal

Tench

Rare

Eel

Rare
 

Org ID: 1174, Area 1136

Järna FVOF

Järna fiskevårdsområdesförening bildades 1981.
Föreningens uppgift är att förvalta fisket inom Järna församling i Vansbro kommun.
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
Järna FVOF har två typer av fiskekort, fiske för ortsbor respektive fiskekort för besökande/turister. 
Inom området finns sjöar och vattendrag med ädelfisk.
Årligen planteras öring och röding ut.


Contact persons

Rolf Lagerberg:
070 - 561 33 43

Sven-Erik Fagrell: 
070 - 564 31 60


  

Fishing areas nearby Järna FVOF

Bysjön, Västerdalälven, Närsen mfl
Näsrämmen, Bosjön m fl vatten
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar
Floda-Björbo
Västerdalälven och Ogströmmen m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se