Järna FVOF

 

Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten

  Dalarnas län / Vansbro kommun.

Järna fiskevårdsområde täcker 40-talet vatten i Vansbro kommun.

För lista på samtliga vatten se bilaga "Fiskevatten".

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Röding


Vanlig

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Lake


Normalt

Sik


Lite

Stäm


Lite

Gärs


Lite

Flodkräfta


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Järna FVOF

Järna fiskevårdsområdesförening bildades 1981.
Föreningens uppgift är att förvalta fisket inom Järna församling i Vansbro kommun.
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
Järna FVOF har två typer av fiskekort, fiske för ortsbor respektive fiskekort för besökande/turister. 
Inom området finns sjöar och vattendrag med ädelfisk.
Årligen planteras öring och röding ut.

Organisationsnummer: 882600-7158

Kundnummer: 1174, Område: 1136.

Kontaktpersoner

Rolf Lagerberg
070 - 561 33 43

Sven-Erik Fagrell 
070 - 564 31 60


  

Filer för nedladdning


Fiskevatten

Fiskeområden i närheten av Järna FVOF

Bysjön, Västerdalälven, Närsen mfl
Västerdalälven, Busjön m fl vatten
Näsrämmen, Bosjön m fl vatten
Venjanssjön
Siljan, Norra och Södra Fjärdarna, Säxen

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.