Järna FVOF

 

Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten

  Dalarnas län / Vansbro Kommun.

Järna fiskevårdsområde täcker 40-talet vatten i Vansbro kommun.

För lista på samtliga vatten se bilaga "Fiskevatten".

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Mört

Rikligt

Öring

Vanlig

Harr

Vanlig

Röding

Vanlig

Braxen

Vanlig

Id

Vanlig

Lake

Normalt

Sik

Lite

Gärs

Lite

Flodkräfta

Sällsynt

Sutare

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Järna FVOF

Organisationsnummer: 882600-7158

Järna fiskevårdsområdesförening bildades 1981.
Föreningens uppgift är att förvalta fisket inom Järna församling i Vansbro kommun.
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
Järna FVOF har två typer av fiskekort, fiske för ortsbor respektive fiskekort för besökande/turister. 
Inom området finns sjöar och vattendrag med ädelfisk.
Årligen planteras öring och röding ut.

Kundnummer: 1174, Område: 1136.

Kontaktpersoner

Rolf Lagerberg:
070 - 561 33 43

Sven-Erik Fagrell: 
070 - 564 31 60


  

Filer för nedladdning


Fiskevatten

Fiskeområden i närheten av Järna FVOF

Bysjön, Västerdalälven, Närsen mfl
Västerdalälven, Busjön m fl vatten
Näsrämmen, Bosjön m fl vatten
Siljan, Norra och Södra Fjärdarna, Säxen
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.